Handelsbetingelser

   

Køb fra shoppen
De vil senest 2 arbejdsdage efter deres bestilling modtage en ordrebekræftigelse og et leveringstidspunkt. For at sikre os fejl eller snyde bestillinger, logger vi ip adresser til opklaring af købers identitet.

Generelt
Der tages forbehold for fejl på hjemmesiden, leverings svigt og forlænget leveringstid af varer. Enhver fravigelse af de generelle salgs- og leveringsbetingelser, kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Dansk Solenergi ApS. eller Dansk Erhvervs Import.

Priser
Alle priser på hjemmesiden er kontante enheds priser inkl. moms og ekskl. levering med mindre andet fremgår. Dansk Solenergi ApS. forbeholder sig retten til at ændre priser uden varsel. Ved overskridelse af betalings frist forbeholder vi os retten til at debitere det forfaldne beløb med 2% i rente pr. måned samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Varen forbliver Dansk Solenergi ApS's ejendom indtil hele købesummen inkl. evt. renter og omkostninger er betalt. Levering Forsendelser pålægges fragtomkostninger efter gældende takster (Post danmark). Vi sender over hele verden.

Billeder / fremvisning af produkter
Der kan forekomme afvigelser i de viste billeder, og det faktiske udseende af enkelte varer.

Manglende leveringsevne
Der tages forbehold for udsolgte enheder og/eller forsinket levering fra vore leverandører.

Reklamationsret og returret
Der ydes almindelig 2 års reklamationsret fra fakturadato. På enkelte varer påhviler reklamation og serviceforpligtelsen producenten eller service selskab. Længerevarende reklamation på visse produkter vil fremgå af fakturaen.

Varen må ikke være taget decideret i brug, og skal returneres i original emballage og for egen regning, hvis returretten ønskes benyttet.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Dansk Solenergi ApS. skriftligt inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor De har opdaget fejlen/manglen.

Ved garantireparation skal udførlig fejlbeskrivelse samt kopi af faktura medsendes.
Varer til kreditering/reparation skal altid returneres komplet, ubrugt, samt i ubeskadiget original emballage og for egen regning. Emballagen skal derfor altid opbevares af kunden i mindst hele reklamationsperioden.
Dansk Solenergi ApS. forbeholder sig ret til at kreditere varen til dens oprindelige pris, dog maksimalt varens dagsaktuelle genanskaffelsespris.

Uforsvarlig forsendelse vil medføre bortfald af reklamationsret samt returnering for egen regning.

Varer der fremsendes til Dansk Solenergi ApS. uden forudgående aftale må påregnes nægtet modtagelse, alternativt returneret for Deres regning og risiko, eller henlagt i en måned og derefter bortskaffet.

I tilfælde af returnering af en vare hvor der ikke kan konstateres nogen fejl, forbeholder Dansk Solenergi ApS. sig retten til at fakturere Dem et eftersynsgebyr på brugt tekniker tid samt forsendelse.

Manualer fremgår hyppigt på engelsk, og der kan ikke stilles krav om, at disse skal være på dansk. Ændringer i produktspecifikationer forekommer hyppigt.

Force Majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Dansk Solenergi ApS. eller leverandørernes produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import eller eksportforhold samt enhver anden begivenhed, der hindrer/begrænser os i at levere varen.
 

Kontaktinformation Bankdetaljer Telefontider
Dansk Solenergi ApS. Danske Bank Mandag - Fredag kl 9.00 - 16.00
Flensbjerg 8

regnr. 4180

konto 11300936

 
4960 Holeby CVR 30503376  
Tlf. 3536 7777    
salg@dansksolenergi.dk info@dansksolenergi.dk
www.danishsolarenergy.com